Call Us : 094-6969-699

Services

WHAT I CAN DO

What is Information Experience ?

การออกแบบประสบการณ์ด้านข้อมูล มนุษย์เรารับรู้ทางการมองเห็นเป็นหลัก แต่การเรียนรู้นั้นไม่ได้มีแค่เพียงวิธีการเดียว จึงต้องมีการออกแบบการสื่อสารให้เหมาะกับการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน Inforrmation Experience Design คือการนำข้อมูลมาออกแบบเป็นประสบการณ์ในสื่อรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้างการเรียนรู้การรับรู้ข้อมูลจากประสาทสัมผัสในรูปแบบที่ต่างๆเพื่อรับรู้ข้อมูลที่เหนือกว่ารูปแบบเดิมๆ

INFORMATION EXPERIENCE SERVICE

Personalized VDO

สร้างความ Exclusive ให้กับลูกค้าของคุณ ด้วยวีดีโอที่ออกแบบให้ข้อมูลของแต่ละลูกค้าปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูลของลูกค้าเอง ทำให้เกิด VDO ที่สร้างมาเพื่อลูกค้าแต่ละรายของคุณโดยเฉพาะ

Tranparent LED Box

เปลี่ยนการนำเสนอ สินค้าของคุณ ด้วย VDO Display ที่มองทะลุได้ ผสมผสานเทคนิค VDO Motion/Animation Graphic ที่จะช่วยเล่าเรื่องให้กับสินค้าของคุณให้มีสีสันกว่าที่เคย

360 VDO

สร้างประสบการณ์ การสื่อสารข้อมูลแบบรอบด้าน เหมือนตัวคุณเข้าไปอยู่ท่ามกลางข้อมูลที่จะเปลี่ยนวิธีเล่าเรื่องแบบเดิมๆของคุณให้มีความแปลกใหม่และมีลูกเล่นมากขึ้น

INFORMATION INTERACTVE MEDIA

สร้างการมีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลของคุณ ด้วยสื่อที่สามารถโต้ตอบกับ กลุ่มเป้าหมายที่คุณจะสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Game / Event / Kiosk / Tablet / Mobile Phone / หรือรูปแบบอื่นๆ ตามคุณต้องการ

LEARNING DESIGN SERVICE

Activity Learning Base Design

การออกแบบรูปแบบกิจกรรม เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อให้องค์กร / หน่วยงานของคุณนำไปใช้สร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ให้แก่พนักงาน หรือ กลุ่มเป้าหมายของคุณที่ต้องการสื่อสาร

Lesson Design

ออกแบบเนื้อหา เครื่องมือ การนำเสนอความรู้ สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการเผยแพร่ เนื้อหาแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่ต้องการนำเสนอ

Workshop and Training Design

สร้างความสนุกสนาน และความน่าสนใจ ของเนื้อหา ด้วยการออกแบบ การสัมนาเชิงปฏิบัติการ เหมาะสำหรับ องค์กร ที่ต้องการการอบรม หรือสัมนา ที่ได้ทั้งความสนุกสนานและได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน

Presentation Design

เปลี่ยนการนำเสนอของคุณให้ไม่ซ้ำแบบใคร ด้วยความโดดเด่นของ Visual Content เหมาะสำหรับการนำเสนองานต่างๆ ทุกรูปแบบ ให้ผลงานของคุณสะดุดตา น่าสนใจและเป็นที่จดจำได้ดีที่สุด

E-Learning Design

เปลี่ยนการเรียนรู้ ให้เข้าถึงคนจำนวนมากด้วยบทเรียน E-Learning ที่สร้างสีสันด้วยเทคนิค และเทคโนโลยีต่างๆที่จะให้ บทเรียนขององค์กรของคุณ ให้แตกต่างจากเดิม

INFORMATION DESIGN SERVICE

Infographic
เปลี่ยนข้อมูลที่ดูซับซ้อนให้กลายเป็นรูปภาพ ผสานกับข้อมูล และจัดวางอย่างเป็นระบบ สวยงาม ให้ผู้รับชมสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และสามารถจดจำข้อมูลได้รวดเร็วกว่า เหมาะสำหรับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือเนื้อหาสำหรับเผยแพร่ต่อในสื่อออนไลน์
VDO Motion Infographic

เปลี่ยนข้อมูลที่เข้าใจยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทั้งการอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือเนื้อหาที่มีความสลับซับซ้อน ด้วยอินโฟกราฟิกแบบวิดีโอ ที่สามารถผลิตได้หลายรูปแบบ ทั้งแอนิเมชั่น Mothion Graphic หรือการถ่ายทำวิดีโอผสานอินโฟกราฟิก ตามความต้องการของคุณ

Publishing infographic

สื่อสิ่งพิมพ์ นอกจากจะสามารถหยิบจับได้ง่าย ยังสามารถเก็บไว้ได้อีกนาน การออกแบบข้อมูลบนสื่อสิ่งพิมพ์จะสามารถระบุรายละเอียดได้มากกว่า และสามารถประยุกต์การออกแบบนี้กับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งหนังสือ นิตยสาร โปสเตอร์ ตลอดจนคู่มือการใช้งานต่างๆ

Production VDO infographic

ในบางครั้ง ภาพ Graphic อาจสื่อสารอารมณ์ของเนื้อหาที่เราต้องการจะเล่าได้ไม่เต็มที่ การถ่ายทำ VDO ผสมผสาน กับ Infographic จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้งานของคุณ สามารถสื่อสารทั้งข้อมูลและอารมณ์ความรู้สึกของเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น


Gif Infographic

การเพิ่มลูกเล่นให้กับ infographic ขอคุณด้วยเทคนิคการขยับภาพบางส่วนที่จะช่วยสร้างสีสันและอธิบายเนื้อหาของคุณให้สนุกยิ่งขึ้น

Our Client