Call Us : 094-6969-699

About us

WHO
WE ARE

เหตุการณืน้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี2554 ทำให้ประเทศไทยรู้จักกับสื่อในรูปแบบ infographic หรือ information design เป็นครั้งแรกๆ จากประสบที่เคยเป้นหนึ่งในสมาชิกของทีม รู้สู้ฟลัด ที่ทำข้อมูลยากๆให้ออกมาเข้าใจง่ายๆ
จากวันนั้น Visulizelab จึงมุ่งมั่นในการทำ information design มาโดยตลอด จนทำให้รู้ว่า การสื่อสารข้อมูล ไม่ได้มีแค่เพียงแค่รูปแบบ Visual (การรับรู้ด้วยตา) แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีรูปแบบการเรียนรู้ข้อมูล ในอีกหลายมิติที่หลากหลาย ทั้ง การดู การฟัง การสัมผัส การโต้ตอบ ความรู้สึก เป็นการสร้าง การมีประสบการณ์ร่วมกับข้อมูล ด้วยเทคนิคอื่นๆ ที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ ทั้งการใช้เทคโนโลยี การออกแบบการเรียนรู้ การสื่อสารข้อมูลแบบใหม่ๆ ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างรอบด้วย ด้วย Information experiance .